Wordt Noord het Manhattan van Amsterdam?

De snelle inwonersgroei van Amsterdam maakt hoge woningbouwproductie noodzakelijk. Vooral in Noord ligt nog ruimte. Steeds meer wordt Noord onderdeel van de toekomstige metropool Amsterdam.

“We moeten de lucht in. Maar dan ook echt de hoogte in.” Aan het woord is burgemeester Eberhard van der Laan, afgelopen week in het FD. Vervolgens noemt Van der Laan Noord aan het IJ als de plek waar dit bij uitstek kan.

Ook in Trouw afgelopen weekend een pleidooi voor flinke groei van Amsterdam. Zef Hemel (hoogleraar grootstedelijke problematiek) en Frank van Oort (hoogleraar stedelijke economie) stellen dat Amsterdam twee keer zo groot moet worden. Omdat er nauwelijks grond is, zal dit alleen via hoogbouw kunnen. Het alternatief om Landelijk noord te bebouwen, wordt soms geopperd. Als hoogbouw ervoor zorgt dat het Waterlandse deel van Amsterdam groen en open blijft, moet dat de voorkeur hebben.

Gezien de snelle ontwikkeling van Noord met de strip Overhoeks als nieuw hoogbouwicoon van Amsterdam, lijkt de noordelijke IJ-oever af te stevenen op een toekomst als Manhattan aan het IJ. Wijken als Overhoeks, Buiksloterham, NDSM en het Hamerstraatgebied kunnen qua ruimtelijkheid aan het IJ hoogbouw accommoderen. Hoogtes van ongeveer 60 meter met hier en daar een uitschieter tot 100 is denkbaar. Bij voorbaat hoogtevrees tonen lijkt niet de beste houding.

Wel is het belangrijk dat er geen gesloten skyscraper wall aan het IJ opdoemt. Hoe hoger de bebouwing, hoe meer er een ingreep in het stedelijk landschap plaats vindt. Het is goed als voor de IJ-oever een integrale visie wordt ontwikkeld met hoogbouwcontouren als aandachtspunt. Positief gesteld: mooi hoog is niet lelijk.

Jouw Amsterdam-Noord!