Verbreding Klaprozenweg vraagt brede visie

De verbreding van de Klaprozenweg houdt de gemoederen bezig. Het project dat deze zomer van start gaat kost 60 miljoen euro. De werkzaamheden gaan drie jaar duren.

ANGSAW heeft altijd gepleit voor goede verbindingen tussen het ‘nieuwe Noord’ aan het IJ met het achterliggende Noord van de tuindorpen. De nieuwe Klaprozenweg dreigt stedenbouwkundig een barrière te gaan vormen tussen bijvoorbeeld Tuindorp-Oostzaan/de Bongerd en de NDSM. Op die plek kent de verbrede Klaprozenweg bijna een kilometer geen veilige oversteekmogelijkheid.

Klaprozenweg

Op Ilovenoord is hierover een discussie te lezen. ANGSAW is bezig met het vormen van een visie op deze kwestie. Hierover binnenkort meer.

Jouw Amsterdam-Noord!