Tentoonstelling ‘Water in Noord’

Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat Noord werd getroffen door een watersnoodramp. In Museum Amsterdam Noord wordt stilgestaan bij deze Waterlandse vloed met de expositie ‘Water in Noord’.
De tentoonstelling laat de sporen van dijkdoorbraken zien van de ramp van 1916 en de gevolgen daarvan. Van de annexatie van de Waterlandse dorpen zoals Buiksloot en Nieuwendam tot het bouwen van de Afsluitdijk.
Verder is er aandacht voor het waterbeheer van deze tijd, de dijkverzwaring van de Waterlandse zeedijk en de ontwikkelingen op het gebied van rainproof bouwen en de kwaliteit van open water in de stedelijke omgeving. Bovendien staan er verschillende excursies en lezingen op het programma. De expositie, een initiatief van Historisch Centrum Amsterdam-Noord en Museum Amsterdam Noord, is te zien van 14 januari t/m 15 april. Ook ANGSAW levert een bijdrage aan deze tentoonstelling.

————–

Visie ANGSAW
Noord: het groene en waterrijke stadsdeel van Amsterdam

Amsterdam Noord staat bekend als het meest groene stadsdeel. Minstens even belangrijk is dat Noord het meest waterrijke stadsdeel is. Amsterdam Noord en water horen bij elkaar.
Natuurlijk, de relatie tussen Noord en het water is spanningsvol. In de afgelopen eeuwen vormde water herhaaldelijk een bedreiging. Denk bijvoorbeeld aan de Waterlandse vloed van honderd jaar geleden en de overstroming van Tuindorp Oostzaan in 1960.
Water wordt ook vaak ervaren als een barrière tussen Noord en de stad. Toch zou geen enkele Noorderling het water willen missen. Water maakt deel uit van de openbare ruimte en is een essentiële omgevingskwaliteit. Maar dan moeten Noorderlingen en recreanten daar wel van kunnen genieten.

Amsterdam-Noord lag vanaf begin vorige eeuw verscholen achter een industriewand langs het IJ. Het verdwijnen van de scheepsbouw medio jaren tachtig bood nieuwe mogelijkheden. Maar die werden aanvankelijk niet benut. Integendeel, men begon insteekkanalen te dempen ten behoeve van nieuwe industriële bedrijvigheid: water werd gezien als onbebouwd gebied. Een visie op Water en de toekomst van de Noordelijke IJ-oevers was er gewoon niet!

Halverwege jaren negentig vonden een aantal Noorderlingen dat het tijd werd om het heft in handen te nemen en zelf een toekomstvisie voor Noord te ontwikkelen. Uit dat initiatief ontstond ANGSAW (afkorting van Amsterdam Noord Groene Stad aan het Water).
De naam geeft precies weer wat de ambitie is:
•Amsterdam Noord zou weer aan het water van het IJ moeten liggen;
•de Noordelijke IJ-oevers zouden openbaar toegankelijk moeten worden;
•de oevers zouden zoveel mogelijk een groen karakter moeten krijgen;
•en ‘last but not least’: die oevers zouden levendig moeten worden met menging van wonen/werken en aansprekende culturele voorzieningen!

Twintig jaar later zijn veel van die ambities gerealiseerd. Maar er is nog altijd veel te wensen. Een kleine greep:
•Het IJ moet kortom Hèt Blauwe Plein van Amsterdam worden omzoomd door een culturele zone waar mogelijk ingebed in groene oevers.
•Waarom zouden we delen van dichtgegooide insteekkanalen niet gewoon weer uitgraven? (Voorbeeld: het Gedempte Hamerkanaal)
•Is het niet de hoogste tijd voor een beeldkwaliteitsplan voor het IJ om te voorkomen dat zichtlijnen op het IJ belemmerd worden door ‘landmarks’ en hoogbouwwanden direct langs de IJ-oevers?
•Waarom is er wel een HoofdGroenStructuur t.b.v. bescherming van het groen en is er geen HoofdBlauwStructuur?

Jouw Amsterdam-Noord!