Symposium groene scheg Noordhollandsch Kanaalzone

Vanaf de Buiksloterweg ligt langs het Noordhollandsch Kanaal een prachtige groene scheg. Samen met de Amstelscheg aan de zuidkant en de Brettenzone in West vormt deze een karakteristieke groenstructuur die Amsterdam verbindt met het omliggende landschap.

Maar de groene scheg van de Noordhollandsch Kanaalzone staat onder druk. Er zijn ambitieuze woningbouwplannen die gevolgen hebben voor dit mooie stukje groen. Op het ANGSAW-symposium van 3 november a.s. gaat het om de consequenties van woningbouwplannen in en naast de scheg van het  Noordhollandsch Kanaal. Aan welke voorwaarden moeten de plannen voldoen om de groene scheg te behouden en waar mogelijk te versterken?

Onder leiding van moderator Chris Keulemans komen de volgende sprekers aan het woord:

Rob van Leeuwen, auteur van de Landschapsvisie Noordhollandsch Kanaalzone uit 2002, over die visie en de daarop gebaseerde Beleidsvisie uit 2003;
Tjeerd Dijkstra, voormalig Rijksbouwmeester en supervisor van de IJ-oevers, over de betekenis van het groengebied rond de kop van het Noordhollandsch Kanaal;
Maurits de Hoog, projectleider ‘Sprong over het IJ’, over mogelijke scenario’s voor woningbouw in het Sixhavengebied en omgeving;
Jan Brouwer, stedenbouwkundige betrokken bij de ontwikkeling van het CAN-gebied, over mogelijke scenario’s voor woningbouw in Elzenhagen-Zuid.

Praktische informatie:
Datum: donderdag 3 november 2016
Tijd: 20.00 – 22.00 uur, zaal open: 19.30 uur
Locatie: Het Tolhuis, Buiksloterweg 7, Amsterdam
Toegang: gratis

Jouw Amsterdam-Noord!