Renovatie ‘Van der Pekbuurt’

De plannen van woningbouwcorporatie Ymere voor de aanpak van de Van der Pekbuurt zijn aanzienlijk ingrijpender dan we al konden verwachten op basis van eerdere informatie zoals die o.a. naar buiten werd gebracht tijdens de door ANGSAW georganiseerde openbare bijeenkomst in 2011 over de toekomst van de Van der Pekbuurt.

Het Ymereplan is een voorbeeld van een top down benadering van stedelijke vernieuwing en toont weinig respect voor de cultuurhistorische betekenis van de Van der Pekbuurt. De toekomst van de Van der Pekbuurt is niet alleen een zaak van
eigenaar en huurders maar gaat de hele Noordse samenleving aan. Het heeft ons dan ook in hoge mate verbaasd dat het Dagelijks Bestuur – zonder het inwinnen van externe oordelen en zonder maatschappelijk debat ‐ instemt met de aanpak van het zogenaamde proefgebied met inbegrip van sloop. Dat lijkt ons op z’n minst onzorgvuldig.

Wij pleiten voor een breed maatschappelijk debat waarin ook ruimte is voor alternatieven. ANGSAW is ook bereid om daaraan bij te dragen.

Jouw Amsterdam-Noord!