Noorderpark

Het Florapark en het Volewijkspark liggen aan weerszijden van het NoordHollandsch Kanaal dat werd geopend in 1823.

In het begin van de negentiende eeuw was daar ruimte voor grootschalige evenementen waarvoor in de rest van Amsterdam geen plaats was.
Het Florapark is aangelegd in 1921. Het Florapark en het Volewijkspark werden aangelegd in Engelse landschapsstijl. Een Engels landschapspark is een geïsoleerd landschap waar bezoekers zich los kunnen maken van de stedelijke omgeving. In de jaren dertig van de vorige eeuw zijn de buurten rond de parken gebouwd. De buurten zijn sterk gericht op het park, door de stedenbouwkundige opzet en het stratenpatroon.

pierebadje

Het Florapark en het Volewijkspark worden samengevoegd en opnieuw ingericht. Het nieuwe park krijgt de allure die past bij de andere ontwikkelingen in Noord. De naam voor dit park is Noorderpark. Volgens de huidige planning is het nieuwe park in 2014 klaar.

 

Jouw Amsterdam-Noord!