NDSM

De NDSM-werf, een voormalige scheepswerf, gelegen aan het IJ in Amsterdam-Noord, is de grootste culturele broedplaats van Amsterdam. Hier werken 250 kunstenaars op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, theater, film, media en architectuur. Deze unieke locatie zal zich in de toekomst blijven ontwikkelen tot culturele ‘hotspot’.

Na het faillissement mid jaren 80 stond de grote scheepsbouwwerf al jaren min of meer leeg. Af en toe werd er een rommelmarkt gehouden, of een locatietheatervoorstelling van Dogtroep. Achterstallig onderhoud en noodzakelijke renovaties werden begroot op tientallen miljoenen euro’s. Eva de Klerk schreef het ontwikkelconcept voor het oostelijke deel van de werf (84.000 m²) en regelde de noodzakelijke subsidies en financiering. Ook de kunstenaars en culturele ondernemers hebben daar een aanmerkelijk belang in genomen.

Onder de naam Kinetisch Noord zijn de gebruikers zelf aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de enorme werkruimte waar ze plotseling de beschikking over kregen. Ze bouwden in de loods een Kunststad voor ruim 200 creatieven, 12 grote theaterwerkplaatsen en op het buitenterrein het restaurant Noorderlicht. Om het geheel structuur te geven en bestuurlijk beheersbaar te houden werd de Stichting Kinetisch Noord opgericht, die voor verhuur zorgt.

Meer over de geschiedenis vindt je op de site van het NDSM museum

Jouw Amsterdam-Noord!