Poort van Waterland

Ondanks het feit dat de stadsdeelraad van Noord in juni 2010 nagenoeg unaniem voor de vestiging van het bezoekerscentrum De Poort van Waterland aan de noordkant van de golfbaan stemde, wilde de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest toch afwijzend beslissen over de bouwplannen van het bezoekerscentrum. De zgn. Technische Advies-commissie (TAC), die gaat over de Hoofdgroen-structuur, heeft immers een negatief advies gegeven.

Het zou heel jammer zijn als de vestiging van De Poort van Waterland niet door zou gaan, omdat wij van mening zijn dat zo’n in het landschap ingepast bezoekerscentrum, op de grens van stad en land, juist bijdraagt aan de instandhouding van het bijzondere landschap van Waterland én aan de groeiende behoefte aan extensieve recreatie van de stedeling in het gebied. Het is immers voor de boeren in het landelijk gebied steeds lastiger om met uitsluitend agrarische bedrijfsvoering het hoofd boven water te houden. Daarnaast is Waterland een belangrijk gebied voor de stedeling, die graag wil genieten van het landschap. Recreatie en toerisme zijn steeds belangrijker economische pijlers.

Agrotoerisme en kleinschalige vormen van recreëren bij de boer kunnen tegemoet komen aan dit lastige vraagstuk. En de boer is van groot belang als dé beheerder van het veenweidelandschap – zonder agrarische bedrijfstak geen fraai landschap meer, maar verruiging en nieuwe ruimtelijke aanspraken op delen van het gebied voor woningbouw en bedrijventerreinen.

De Poort van Waterland levert een grote bijdrage aan de versterking van toerisme en recreatie, als uitvalsbasis voor verkoop van streekeigen producten, restaurant/theetuin, kinderspeeltuin, huren van fluisterbootjes en fietsen, vergaderen bij de boer etc. Tegelijk komt de Poort van Waterland tegemoet aan de transferiumgedachte die aan de randen van het nationaal landschap Laag Holland vorm moet krijgen: auto’s parkeren aan de rand van het gebied bij bezoekerscentra, en dan per fiets of boot het veenweidegebied in.

Wij lobby’en nu samen met het stadsdeel, de Centrale Dorpenraad en het Toeristisch Ondernemersplatform stevig richting gemeenteraadsleden om goed na te denken over de toekomst van ons unieke veenweidelandschap en de rol van de boer. We hebben de gemeenteraadsleden in het vroege voorjaar van 2011 uitgenodigd om eens met eigen ogen te komen zien wat Waterland nu eigenlijk is en waarom de plek bij de Golfbaan de beste plek is waar de Poort van Waterland gevestigd zou kunnen worden. Dit is temeer van belang nu wethouder en gemeenteraad streven naar een nieuwe Gebiedsvisie en een aanvullend toetsingskader die meer dynamiek zouden moeten toestaan in het landelijk gebied, zonder het unieke landschap aan te tasten. Hiermee is de beslissing over al dan niet toestaan van de Poort van Waterland aangehouden. In het late voorjaar van 2011 organiseren we hiervoor een workshop in Zunderdorp, zodat de gemeenteraad komend najaar een meer overwogen en gefundeerde beslissing kan nemen. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Poort van Waterland.

Jouw Amsterdam-Noord!