Missie

ANGSAW beijvert zich namens haar leden voor een evenwichtige ruimtelijke en culturele ontwikkeling van Amsterdam-Noord en het behoud van haar sterke kanten: groen en water, cultuur en landschap.  De bevordering van een veelzijdig cultuuraanbod is één van de kernactiviteiten. Daarnaast richt de vereniging zich op de publieke meningsvorming over de toekomst van Amsterdam Noord. Een spreekbuis van en voor bewoners, maar ook een denktank voor ruimtelijke ordening, cultuur en leefbaarheid.

Jouw Amsterdam-Noord!