Over angsaw

Welkom op de site van bewonersvereniging Amsterdam Noord, Groene Stad aan het Water. ANGSAW zet zich in voor behoud en versterking van het unieke leefklimaat van Noord. Dit doen we onder meer door het betrekken van bewoners bij discussies over toekomstige ontwikkelingen. Noord is tenslotte van jou en mij. ANGSAW wil de bijzondere kwaliteiten van ons stadsdeel behouden en ontwikkelen: groen en water, cultuur en landschap.

Om onze activiteiten mogelijk te maken zijn we volledig afhankelijk van contributies en donaties. Door ons financieel te steunen maak je het werk van ANGSAW mogelijk.

Wij vragen leden en donateurs een jaarlijkse bijdrage van 12,50 Euro (een hogere bijdrage is uiteraard altijd welkom). Je kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL16 RABO 0160 5416 54 op naam van vereniging ANGSAW te Amsterdam onder vermelding van je naam en achternaam.

Of gebruik deze link om een automatische incasso in te stellen.

Jouw Amsterdam-Noord!