Oud-voorzitter ANGSAW Harry van den Berg overleden

De oud-voorzitter van de Noord-brede bewonersorganisatie ANGSAW Harry van den Berg is gisteren op 78-jarige leeftijd overleden. Veel Noorderlingen herinneren zich hem als een vriendelijke, maar vasthoudende en onvermoeibare strijder voor hun belangen.

 

door Tom Tossijn

oorsrponkelijk gepubliceerd in Rodi (Amsterdam Noord in het nieuws)

Al 25 jaar kent Amsterdam-Noord een ‘eigen’ Noord-brede bewonersorganisatie met de lange naam Amsterdam Noord Groene Stad aan het Water (ANGSAW). Een hecht bewonersinitiatief dat onder leiding van oud-voorzitter Harry van den Berg opkwam voor de belangen van bewoners. Of het nu ging om het behoud van groen, om cultuurhistorische parels of om ontwikkelingen aan de IJ-oever: ANGSAW bemoeide zich ermee. Onder leiding van Harry wist de zelforganisatie vele bewoners bijeen te brengen.

Spreekbuis

Er lag geen bestemmingsplan of verkeersplan op de bestuurstafel of Harry van den Berg was met zijn medebestuursleden als spreekbuis van de bewoners hinderlijk aanwezig. Talloze bewonersavonden, lezingen, projectbijeenkomsten, openbare lessen, conferenties en overlegmomenten werden door ANGSAW, met veel deskundigen van binnen en buiten de organisatie, tot stand gebracht. Ook achter de schermen: zonder het vriendelijke, maar doortastende onderhandelingsvermogen van Harry, de kritische inzet van mede-bestuurslid Kees Alberts en de doorzettingskracht van ANGSAW-oprichter Roel Poppe hadden we in Noord geen Tolhuistuin gehad, geen Filmmuseum, geen bescherming van het landelijk gebied en geen renovatie-met-respect van de Van der Pekbuurt.

Welke betekenis had Harry nog meer voor de zelforganisatie van Noordse bewoners? Esther Lagendijk, lid van het dagelijks bestuur van Noord: “Onder leiding van Harry liet ANGSAW al die jaren een grote continuïteit zien bij de aanpak van de belangen van bewoners. Die stadsdeel-brede aanpak van cultuur, groen en stedelijke ontwikkeling was altijd heel bijzonder en benadrukte het belang dat zoveel mogelijk bewoners intensief meedenken over de toekomst van hun stadsdeel.” Haar woorden worden bevestigd door stadsdeelvoorzitter Erna Berends die maandelijks over alle lokale actualiteiten overlegt met het bestuur van ANGSAW: “Het directe contact met Harry heb ik altijd als zeer fijn ervaren. De gesprekken waren kritisch, maar altijd constructief. Hij hield ons scherp. Hij stond altijd op de bres om de kernkwaliteiten van Noord te behouden: het groen langs het IJ, de monumentale waarden van de tuindorpen en de Noordhollandsch Kanaalzone.”

Cultuur

Bart Stuart is al tien jaar actief in de bewonersorganisatie, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter. “Ik kreeg toen ik ruim drie jaar geleden het stokje van Harry overnam uitgebreid les bij hem thuis over duurzame energie, Waterland, kunst, maar ook het vermogen om intensief te luisteren naar bewoners. Heel mooi was dat Harry begeesterd was door de noodzaak om cultuur veel prominenter en veelzijdiger in Noord tot ontwikkeling te brengen. Dat is hem feilloos gelukt.” Extern adviseur democratisering van B&W Niesco Dubbelboer bevestigt het belang van de vele bijdragen van Harry van den Berg aan de lokale democratie van Noord. “Cruciaal voor de belangenbehartiging van bewoners was de lange adem. Je moest wel veel geduld opbrengen voor ellenlange onderhandelingen over ontwikkelingsplannen. Dat kon Harry als geen ander, met een groot uithoudingsvermogen, een indrukwekkende dossierkennis en een zachte stem, een altijd actieve Noorderling die juist door zijn vriendelijke glimlach bestuurders kon overtuigen.”

 

Jouw Amsterdam-Noord!