IJ oevers

Op 9 december 2010 hielden wij in het Brederocollege een discussie-avond over de ontwikkeling van de noordelijke IJ-oever – in het bijzonder over de noodzaak tot een meer toegankelijke oever (bijvoorbeeld via promenades) en betere verbindingen over de diverse zijkanalen en langs bedrijventerreinen door slimme bruggen en steigers (zie foto hieronder). De avond was een groot succes: meer dan 100 mensen toonden grote belangstelling, waaronder ook wethouder RO Maarten van Poelgeest.

Wij organiseerden deze discussieavond omdat we keer op keer constateren dat er nog steeds geen samenhangende visie voor het IJ als ruimtelijke eenheid in het centrum van de stad ontwikkeld wordt. De kans is groot dat de inrichting van met name de noordoever telkens ad hoc plaats vindt in het kader van de ontwikkeling van louter deelgebieden aan de Noordelijke IJ-oever. Dat leidt tot onvermijdelijk tot een versnipperd beeld met alle risico’s die zo’n aanpak met zich meebrengt voor de kwaliteit van de inrichting. Voorbeelden daarvan zijn nu al zichtbaar.

   

ANGSAW pleit daarom voor een samenhangende visie op de inrichting van de noordelijke IJ-oever. Het streven naar een hoog kwaliteitsniveau bij de inrichting van de oevers zou het uitgangspunt daarvan moeten zijn. Deze samenhangende IJ-oever-visie zou als randvoorwaarde moeten gelden bij de inrichting van de afzonderlijke delen van de noordelijke IJ-oever en de daarbij behorende (brug)verbindingen. Bij de uitwerking daarvan zou een onderscheid gemaakt moeten worden tussen de ideaalbeelden voor de lange termijn en de voorlopige voorzieningen voor de korte termijn. Aan dit laatste willen we nu al werken, ook omdat op verschillende plekken de oever al toegankelijker wordt, zoals bij Overhoeks en het nieuwe oeverpark in Schellingwoude. Op sommige plekken zijn er slimme oplossingen mogelijk voor het overbruggen van zijkanalen, of het maken van een steigerpromenade als een soort vooroever. Hiermee zijn in het buitenland al heel goede ervaringen opgedaan in zich vernieuwende oude havengebieden. Een rolbrug bijvoorbeeld zou een heel mooie oplossing zijn voor het maken van een beweegbare verbinding bij de Motorwal, die immers voor de mensen van de aldaar gevestigde jachthaven toegankelijk moet blijven.

Als vervolg op deze discussieavond zijn we momenteel druk in overleg met Dienst Ruimtelijke Ordening, Projectbureau Noordwaarts en Bjarne Mastenbroek (supervisor Noord) om te zien waar en hoe binnen afzienbare tijd mogelijkheden zijn voor slimme verbindingen en toegangsmogelijkheden tussen achterliggende wijken en ons altijd weer mooie IJ. Tevens bezien we de mogelijkheden van een Triënnale: een driejaarlijkse kunst/beelden-expositie aan beide zijden van het IJ om zodoende het nieuwe Blauwe Plein te benadrukken (dit is het nieuwe cultuurplein rond het IJ van tal van culturele voorzieningen als Muziekgebouw, Conservatorium, OBA, EYE-instituut (voormalig Filmmuseum), Tolhuistuin/Paradiso, voormalig Storkterrein, M-Lab en horecavoorzieningen zoals het nieuwe grote Stork-visrestaurant, Tolhuistuin en Hotel De Goudfazant).

Jouw Amsterdam-Noord!