Noord zonder V&D

Het centrumgebied van Noord is al zeker tien jaar een hoofdpijndossier. Renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum Boven ’t IJ liggen al jaren stil. Het faillissement van V&D is de klap op de vuurpijl.

Elf jaar geleden begon de misère met het debacle van de Dome. Daarna kwam de vertraging van de Noord/Zuid-lijn, gevolgd door de economische crisis. Winkels vertrokken met leegstand tot gevolg. Recentelijk zijn er ketens over de kop gegaan. Het lege gebouw van V&D is overduidelijk een dieptepunt voor het ooit zo florerende Buikslotermeerplein.

Leegstand is al jaren een bekend fenomeen. De ontwikkeling van het ‘centrumgebied’ is niet echt van de grond komen. De Kroonenberg Groep heeft de opdracht gekregen om het winkelcentrum nieuw leven in te blazen. Een lastige klus in tijden dat de behoefte aan winkels afneemt. Het is de vraag of het gat dat V&D slaat ooit nog is op te vullen. Om maar niet te spreken van het gat tussen het NZL-station en de voormalige warenhuisketen. Het Buikslotermeerplein kampt bovendien nog eens met een groot aantal afzonderlijke vastgoedeigenaren. Rigoureus herontwikkelen is daarom bijna een mission impossible. De nieuwe warenhuizen die zich straks in Noord willen vestigen, zullen unaniem kiezen voor een plek op Overhoeks, Mosveld, NDSM of het Draka-terrein.

Voor Winkelcentrum Boven ’t IJ is een rigoureuze koerswijziging de enige oplossing. Als het ‘grootwinkelcentrum’ een centrumgebied wil blijven, vraagt dat om een zeer uitgesproken overkoepelende gebiedsvisie.

Geen taak voor een vastgoedontwikkelaar-op-afstand. Alleen de Gemeente Amsterdam kan hierin de regie nemen. Het gebied zal een duidelijk en geloofwaardig smoel moeten krijgen. Het thema sport&wellness lijkt een mogelijkheid. Denk aan een spectaculaire schaatshal, of een topklinisch ziekenhuis met sport- en ouderenrevalidatie. Een sportacademie. En hotels en congrescentra die daarop aansluiten. De bestaande winkels zullen vanzelf hun assortiment gaan toespitsen.

Jouw Amsterdam-Noord!