Niks mis met Waddenweg viaduct

Het was een opmerkelijk onderdeel van de nieuwbouwplannen in Centrum Amsterdam Noord: het ‘verlagen’ c.q. slopen van het viaduct Waddenweg. De autostraat tussen de winkels van het Buikslotermeerplein en het Stadsdeelkantoor fungeert hier als busstation – en is al decennia een van de belangrijkste ontsluitingswegen van Noord.

In 2008 begon men om onduidelijke redenen met de voorbereiding van sloop – het zand voor een tijdelijke busbaan was al gestort. De plannen stagneerden en de tijdelijke busbaan kwam er niet. Ondertussen groeit het autoverkeer in Noord evenredig met het inwonertal. Het Waddenweg viaduct is onmisbaar als een van de belangrijkste uitvalswegen van Noord.

Nu het busstation bij de Noord/Zuidlijnhalte Noord bijna klaar is, wordt de kwestie weer actueel. Als het station op het viaduct verdwijnt, gaat de slopersbal dan alsnog door het viaduct? Uit verkeerskundig oogpunt lijkt dit onverstandig. Eén blik op de plattegrond van Noord maakt duidelijk dat de Waddenweg binnen de bebouwde kom een van de zeldzame Noord-Zuidroutes is. Sluiting van deze weg, leidt onherroepelijk tot een dagelijks verkeersinfarct op de Nieuwe Leeuwarderweg.

Los daarvan is er stedenbouwkundig niks mis met het viaduct. Het winkelend publiek kan er ongestoord onderdoor of  – in geval van overbouwing – er overheen. Precies zoals je het ziet in de geprezen ontwerpen van Sjoerd Soeters, die tekende voor het stedenbouwkundig plan van Centrum Amsterdam Noord. Met een paar ingrepen (het maken van daglicht-openingen in het wegdek van de Waddenweg), maak je de ruimte onder het viaduct multifunctioneel. Winkels, kantoorunits, horeca of publieke voorzieningen, het is voor alles geschikt. En die bowlingbaan, moet die nou echt gesloopt worden? De auto’s op het hoger liggende niveau verlevendigen de stedelijke ruimte en sociale veiligheid.

Kortom, niks mis met het Waddenweg viaduct. Was ie er niet, zou je het alsnog bouwen. Sloop is pure kapitaalvernietiging. Vorm de weg om tot een vriendelijke stadstraat. Maak van de voormalige bushaltes een aaibare kiss-en-ride. Je zult zien, de niveauverschillen onder, op en boven de Waddenweg gaan het spannende, speelse landschap vormen waarvan menig stedenbouwkundig ontwerper wil dat hij het had verzonnen. Niks meer aan doen.

Jouw Amsterdam-Noord!