NDSM-West als versnellingslocatie

Nu de crisis achter ons ligt, komen zelfs muurvast zittende woningbouwprojecten van de grond. Zeker in Noord wordt veel gebouwd omdat hier de meeste ruimte ligt. De komende twintig jaar is het project ‘Havenstad’ een van de grootste bouwprojecten van Amsterdam. Dit beslaat onder meer Sloterdijk, het westelijk havengebied binnen de Ring en de noordelijke IJ-oever bij het Cornelis Douwesgebied. Tussen nu en 2035 zullen in Havenstad vele duizenden woningen worden gebouwd.
In Sloterdijk is het project inmiddels gestart. Bij de Coenhaven en het Cornelis Douwesterrein moet echter nog 12 jaar worden gewacht met woningbouw vanwege het zogenaamde Havenstad-convenant. Met de aanwezige industriële bedrijven, zoals Cargill,  is overeengekomen dat zij pas in 2029 niet meer (vervuilend) aanwezig zijn.

Deze afspraak is niet onredelijk, maar het is onlogisch om de transformatie zo lang uit te stellen. Het Cornelis Douwesgebied is prachtig gelegen, en de milieucontour ligt maar net boven de toegestane waarde. Op 500 meter afstand gaan op het oostelijk deel van de NDSM nu duizenden mensen wonen.
Los van de woonfunctie, kan de transformatie van het Cornelis Douwesgebied – dat je met recht NDSM-West kan noemen – per direct beginnen. Niets staat het aanleggen van een groene, toegankelijke oever in de weg. Het Keerkringpark is nu al een prettig verblijfsgebied. Veel bedrijven die er zitten, horen trouwens al tot de creatieve industrie. Nieuwe bedrijven zouden vanaf nu uitgekozen kunnen worden op basis van hun beperkte CO2-uitstoot én hun transformatiestrategie om werken na 2029 te combineren met wonen. Vervuilende industriële functies die op gespannen voet staan met wonen, moeten nu al geweerd worden.
Een beperkte woonfunctie kan eventueel gedoogd worden (iets wat in de Buiksloterham ook al in de jaren ’90 werd toegestaan). Daarnaast kunnen hotels, horeca en gebouwen met een recreatieve publieksfunctie (bijvoorbeeld een sporthal) in het gebied worden gevestigd. Kortom, het is goed als het Cornelis Douwesgebied nadrukkelijk voorsorteert op haar toekomstige woonfunctie. Zo ontstaat nu al een aantrekkelijke verbinding naar het recreatiegebied van de Noorder IJplas, richting Zaanstad met zijn toekomstige woonwijken in de Achtersluispolder en het Hembrugterrein. Langer wachten is een gemiste kans.

Jouw Amsterdam-Noord!