Mosveld

Mosveld

Stadsdeel Amsterdam Noord en Multi Vastgoed hebben overeenstemming bereikt over het plan voor een nieuw wijkwinkelcentrum op het Mosveld. Het plan bevat 7500 m2 aan winkels en horeca, 60 woningen en de bijbehorende circa 150 parkeerplaatsen. De plannen zijn uitgewerkt in een Stedenbouwkundig Plan (SP). De inspraakreacties op dit SP zijn beantwoordt in de Nota van Beantwoording (NvB).

Het Investeringsbesluit, waar het SP en de NvB onderdeel van uitmaken wordt behandeld in de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van 8 mei 2013.
Hier vindt u de inspraakreactie van ANGSAW (ANGSAW Zienswijze Mosveld def)
Jouw Amsterdam-Noord!