Het IJ, de parel van de Stad

‘Amsterdam Noord Groene Stad aan het Water’ heeft de Amsterdamse gemeenteraad gevraagd zo spoedig mogelijk met een integrale visie op het IJ en omgeving te komen.
Hier leest u het raadsadres dat ANGSAW-voorzitter Harry van den Berg, mede namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, op 28 september j.l. heeft ingediend:
Raadsadres omgevingsvisie IJ

Jouw Amsterdam-Noord!