Groene parken of pleinen van gras?

Het College van Amsterdam investeert 20 miljoen in het groen van de stad. Heugelijk nieuws. Maar hoe groen zijn de plannen eigenlijk?

Wethouder Openbare Ruimte Choho vindt dat elke Amsterdammer binnen enkele minuten in een groene omgeving moet kunnen zijn. Dat staat in de Agenda Groen van de Gemeente Amsterdam. Volgens Choho moeten we daarbij niet bang zijn om de ‘economische kracht’van groen in de stad te zien. ‘Het mag een stuk dynamischer worden, en beter aansluiten bij ontwikkelingen in de stad.’

Dit idee baart ANGSAW wel enige zorg. De afgelopen jaren zijn parken door festivals regelmatig ontoegankelijk voor het publiek. Ze vormen soms een bron van geluidoverlast en na het festival zijn parken soms maandenlang een blubberboel.

Dit geldt overigens niet alleen voor de groene parken in de stad, maar ook voor pleinen en ‘betonparken’ als de NDSM-werf. De voormalig scheepswerf is een substantieel deel van de zomerweekends slecht toegankelijk voor de eigen buurtbewoners. De reguliere NDSM-ponten zijn tijdens het festivalseizoen op bepaalde momenten verboden voor fietsers.

Kortom, er lijkt behoefte aan een doordacht groenbeleid rondom parken en pleinen. Daarbij moeten de belangen van de bewoners niet ondersneeuwen.

Voor we in Noord over nieuwe locaties voor een park gaan praten, moeten we misschien ook stilstaan bij de bestaande situatie. Het Noorderpark is half klaar en de voortgang is al jaren gestagneerd vanwege een tekort aan financiële middelen. Eerst maar eens het Noorderpark afmaken?

Het Noorderpark. Impressie van landschapsarchitect West 8

 

Jouw Amsterdam-Noord!