Debatavond ‘Noord uit het isolement’ donderdag 27 november 2014

UITNODIGING       Debatavond donderdag 27 november; 20.00 – 22.30 uur

Locatie:           Het Tolhuis

Zaal open:       19.30 uur (gratis toegang)

Op donderdag 27 november organiseren wij een debatavond over de bereikbaarheid van Amsterdam boven het IJ. In Het Tolhuis laten verschillende sprekers hun licht schijnen over de huidige en toekomstige  bereikbaarheidsproblemen van ‘booming Noord’.

Ipad amsterdam sattellietfotos 003

Noord is onderdeel van Amsterdam. Vooral de noordelijke IJ-oever ontwikkelt zich in rap tempo tot een verlengstuk van het oude centrum van de hoofdstad. Toch verkeert het stadsdeel boven het IJ qua infrastructuur nog altijd in een soort isolement. Ondanks verschillende tunnels en de Schellingwouderbrug bestaat er geen zichtbare verbinding tussen het centrum en Noord. Fietsers en voetgangers zijn aangewezen op veerponten. Op Overhoeks en NDSM leidt dit momenteel tot overvolle ponten en opstoppingen. Door de spectaculaire ontwikkeling van Noord is bereikbaarheid meer dan ooit een issue.

Het IJ krijgt steeds meer het karakter van een stadsrivier die midden door Amsterdam loopt. Zo ontstaat een ‘blauw plein’ met aan weerzijden toonaangevende culturele voorzieningen, horeca, creatieve bedrijvigheid en nieuwe woonmilieus. Maar anno 2014 wordt het IJ ook steeds meer een barrière ervaren. De ontbrekende snelle oversteekmogelijkheid die 24 uur per dag aanwezig is, doet zich voelen. Het uitblijven van vaste, zichtbare verbindingen tussen de twee oevers wordt steeds meer als een gemis ervaren.

Duidelijk is dat we het niet gaan redden met extra pontjes of ad hoc oplossingen. Het is tijd voor een doordacht structuurplan dat voorziet in een netwerk van verbindingen. Het nieuwe gemeentebestuur heeft de signalen over de bereikbaarheidsproblemen opgepakt met een ‘verkennend onderzoek’ naar verbetering van de verbindingen met Noord. ANGSAW is van mening dat juist in deze beginfase een debat over mogelijke scenario’s en invalshoeken nuttig is.

Sprekers en debat

Op deze debatavond zal de nadruk liggen op het vinden van een structurele aanpak. Waar in Noord zijn vaste verbindingen met de centrumzijde van de stad nodig? Moeten we het probleem vooral oplossen waar het zich nu het meest prangend voordoet (bij het CS-Tolhuis) of moeten de kaarten opnieuw worden geschud? Cruciale vraag is hoe een evenwichtig netwerk van verbindingen er uit komt te zien tegen het licht van de toekomstige ontwikkeling van Amsterdam. Waaruit bestaat een uitgekiend netwerk van bruggen, ponten en wellicht een nieuwe metrotunnel die de westelijke ringlijn doortrekt naar Noord?

Verschillende sprekers geven hun visie. Tjeerd Dijkstra, ex-rijksbouwmeester en voormalig supervisor van de IJ-oevers, zal zijn vernieuwde plan presenteren voor een relatief eenvoudige optie, namelijk de brug van Java-eiland naar het Hamerstraatgebied. Emiritus-hoogleraar van de TU Delft Leo Wagemans zal uitleggen op welke constructieve aspecten gelet moet worden bij het overbruggen van het IJ. Verder zal Bas Kok er spreken namens de initiatiefgroep Brug over het IJ. Creatief ondernemer Bas Dekker van Ei aan het IJ zal het milieuvriendelijke plan voor een kabelbaan bij de NDSM presenteren ( www.eiij.nl ).

Graag tot ziens op donderdagavond 27 november!

Jouw Amsterdam-Noord!