Algemene ledenvergadering en bijeenkomst Vrije Ruimte

Beste ANGSAW-leden,

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdagavond 14 maart aanstaande. Je bent van harte welkom om 19.00 uur in het Tolhuis op de Buiksloterweg 7 te Amsterdam.

Programma:

1. Jaarverslagen 2017 – 2018

2. Financiële verslagen 2017 – 2018

3. Verslag kascontrole commissie

4. Samenstelling bestuur:

– Voorzitter: Bart Stuart
– Secretaris & website-onderhoud: …
– Penningmeester: Yvo van Basten Batenburg
– Lid: Marieke Oomen
– Lid: Frank Alsema
– Lid: Kees Alberts
– Lid: Harry van den Berg

5. Vooruitblik jubileumjaar 25 jaar ANGSAW

Aansluitend, van 20.00 tot 22.00 uur, is er een bijeenkomst over het thema ‘vrije ruimte’.
Jaap Draaisma is stadsgeograaf en actief binnen Fair City. Hij heeft gewerkt bij Stadsdeel Noord en was daarna directeur van Urban Resort. Jaap gaat spreken over het belang van vrije ruimte in de stad. Wat is vrije ruimte? Een dynamische stad faciliteert een breed scala van gemengde functies, lagen en betekenissen. Er moet voldoende ruimte beschikbaar zijn voor experiment. Ruimte die niet eenzijdig wordt bestemd voor alleen maar wonen of winkelen. De stad als werkplaats met extreme functiemenging, voor culturele diversiteit en subcultuur, groen, conflict, spelen, ontspannen, politiek. Onmisbaar voor de stad en haar levendige stedelijke cultuur.

 

Graag tot ziens op 14 maart!

Bestuur ANGSAW

Jouw Amsterdam-Noord!